การจดทะเบียนโดเมนของคุณกำลังรอดำเนินการ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 1 ชั่วโมง
โพสต์เมื่อ Aug 24, 2019

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ digital marketing consultant

อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษา กับ กลุ่ม นักเรียนอาชีวศึกษา

ในโครงการ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ใน การเป็น ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการอบบรมแบบเข้มข้น ในระยะ ที่ 2 ซึ่ง น้องๆนักเรียนอาชีว ที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ 20 ทีม จาก 100 กว่าทีม จากทั่วประเทศ

โดยโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกล้วนแล้วแต่มีศักยภาพสูงและมีโปรเจคที่นำเสนอได้อย่าน่าสนใจในหลากหลายกลุ่ม เช่น อาหาร เทคโนโลยี เกม สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน สุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม และ อื่นๆ

ทางที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ได้นำประสบการณ์ และ ความรู้ ทักษะต่างๆมาแบ่งบัน เพื่อให้กับน้องๆผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ให้สร้างธุรกิจในแนวทางของธุรกิจ StartUp ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หลังจากที่ได้ให้ความรู้และให้คำปรึกษา พร้อมประสบการณ์ในการทำธุรกิจแล้ว น้องๆจะต้องทำการสรุปรายงาน นำเสนอผลงาน พร้อมทั้ง วัดผลการประกอบการจริง เหมือนทำธุรกิจจริงๆ และจะได้รับการประกาศผลอีกครั้งในช่วงปลายปี

ทั้งนี้ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อันดับ 1 ก็ต้องขอกราบขอพระคุณคณะผู้จัดงาน อาจารย์ และ น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทุกๆคน ที่ได้ให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมและกิจกรรมดีๆแบบนี้

ต้องการ วิทยากร ติดต่อ
ไลน์ไอดี @brandingchamp
โทร. O9O2393987
O631979894
O885936635
ได้ตลอดเวลา
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด